Gecombineerde leefstijl interventie

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een tweejarig programma waar u, zowel individueel als in groepsverband, begeleidt wordt naar een gezondere leefstijl en een lager gewicht. Onze HBO opgeleide leefstijlcoach (BLCN)  begeleidt u door het programma.
Ons programma is erkend door het Zorg Instituut Nederland en het RIVM Centrum Gezond Leven.

Voor wie is het geschikt

Het GLI programma is geschikt voor iedereen met een matig verhoogd of hoger gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (BMI > 25) en daarbij gemotiveerd is om met zijn leefstijl aan de slag te gaan.

Informatie die voor mensen die Saxenda gebruiken:

Saxenda is het eerste medicijn, voor de behandeling van overgewicht, dat uit het basispakket wordt vergoed. De huisarts schrijft het medicijn voor en verwijst u vervolgens door naar een GLI-traject. Dit medicijn wordt namelijk alleen vergoed in combinatie met deelname aan een GLI-programma. Wij bieden de GLI, Coaching Op Leefstijl, aan binnen onze praktijk. Tijdens dit programma helpen wij u om stap voor stap aanpassingen te maken binnen uw leefstijl om u zo te helpen uw doelen te bereiken en langdurig het resultaat te behouden. Door nauwe samenwerking met de diëtist binnen onze praktijk en uw huisarts, zijn wij goed bekent met Saxenda en hebben dan ook ervaring in het coachen van GLI-deelnemers met ondersteuning van Saxenda.

Hoe werkt het?

Saxenda heeft invloed op de delen van de hersenen waar de eetlust gereguleerd wordt. Het medicijn hecht zich aan GLP-1-receptoren in hersencellen, waardoor het gevoel van verzadiging toeneemt en het gevoel van honger afneemt. Op deze manier ondersteund Saxenda u in uw proces naar een gezonder leefstijl en een gezond gewicht.

Voor wie?

Saxenda wordt vergoed voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals, een maag verkleining, en een extreem verhoogd gezondheidsrisico dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 en hoger, die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, en mensen met een BMI van hoger dan 40.

Saxenda is niet geschikt voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) type 2.

Bij gebruik van dit medicijn kunnen bijwerkingen ontstaan. Om deze bijwerkingen onder controle te houden is de juiste begeleiding nodig. Doordat wij nauw contact houden met de diëtiste en huisartsen, kunnen wij u de multidisciplinaire begeleiding bieden, voor uw GLI-traject, in combinatie met het gebruik van Saxenda.

Bronnen:

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/02/28/medicijn-saxenda-in-basispakket-voor-kleine-groep-met-ernstig-overgewicht

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/saxenda-epar-summary-public_nl.pdf

 

Hoe werkt het

Uw huisarts bepaald, aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas, of u in aanmerking komt voor het traject. Ook tijdens het traject blijft uw huisarts betrokken: Wij stemmen af met de huisarts, koppelen resultaten terug en overleggen zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Na de verwijzing van uw huisarts maakt u bij ons een afspraak voor een intakegesprek. Er worden dan, samen met uw Leefstijlcoach, persoonlijke doelen opgesteld en het coaching traject wordt opgestart. 

Tijdens het basisprogramma van 8 maanden zullen er acht groepssessies plaatsvinden gericht op motivatie, leefstijl, voeding, bewegen, stress en ontspanning. Daarnaast zullen er 4 individuele sessies plaatsvinden, waar u samen met uw coach, kan werken aan uw persoonlijke doelen en obstakels.

Na het basisprogramma zal het onderhoudsprogramma plaatsvinden, waarbij blijvende positieve veranderingen zullen worden nagestreefd. Ook dit programma bestaat uit 8 groepssessies en 4 individuele sessies, welke plaats zullen vinden gedurende een periode van 16 maanden.

Als extra kunnen wij u (indien gewenst), tegen een gereduceerd tarief, deelname aan onze diverse sportmogelijkheden aanbieden. Klik hier voor onze activiteiten en de korting.

Hoe ziet het programma eruit

Intake – Doorlopend,  op uw gewenste tijd, in overleg.

Basisprogramma – groepssessies en individuele gesprekken. Duur 8 maanden

Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
Sessie 7: Hoe gezond is uw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma – groepsessies em individuele gesprekken: verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden. Duur 8 maanden.

Sessie 1: Wat is uw doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit uw kans?
Sessie 3: Voeding
Sessie 4: Uw energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder

Extra

Als extra kunnen wij u (indien gewenst), tegen een gereduceerd tarief, deelname aan onze diverse sportmogelijkheden aanbieden. Klik hier voor onze activiteiten en de korting.

De kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het traject wordt, wanneer u een verwijzing van uw huisarts, volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. 

Zodra u een verwijzing heeft van de huisarts kunt u bij ons starten.

Bel of mail ons voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak.

 

 

 

 

                                                              

Deel dit: