Fysiotherapie en COVID 19

Wij kunnen mensen die COVID 19 hebben doorgemaakt goed begeleiden bij fysieke problemen, zoals een verminderd uithoudingsvermogen, afgenomen ademspierkracht, schade aan hart en longen, spierzwakte en gewrichtsklachten.

Bij totale inactiviteit, na een opname in het ziekenhuis door COVID 19 of een ernstige doorgemaakte COVID 19 thuis, kan er afname van spiermassa ontstaan. Bij één week inactiviteit is het mogelijk om 1 – 1,5 kg spiermassa over het gehele lichaam te verliezen. Hierdoor zullen algemeen dagelijkse handelingen, zoals fietsen, traplopen, lopen, tillen of rechtop zitten moeilijker uitgevoerd kunnen worden. Het kan zelfs moeilijk zijn om een lepel naar uw mond brengen.

Wij  brengen samen met u in kaart waar de hulpvragen liggen en gaan aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en koppelen deze aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken en uiteindelijk weer richting hobby, werk en sporten waar van toepassing. We bouwen dit stap voor stap op zodat de hulpvragen, die we samen hebben vastgeteld, kunnen worden behaald.

De basisverzekering is uitgebreid voor mensen die ernstig ziek zijn geweest als gevolg van het coronavirus. Wanneer u COVID-19 heeft doorgemaakt wordt, onder andere, fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Ook dieetadvies wordt extra vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie en dieetadvies.

 

WAT KRIJGT U VERGOED UIT DE BASISVERZEKERING?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

 • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur); bij ons in de praktijk is diëtistenpraktijk DIEETZO gevestigd.

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed vanuit uw basisverzekering. Het enige wat u  zelf moet betalen, is het eigen risico van uw zorgverzekering.

 

WIE KOMEN ER IN AANMERKING?

Alle ex-coronapatiënten die op de een ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. 

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg voor ex-Covid patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Symptomen COVID 19
De symptomen van COVID-19-infectie treden op na een incubatieperiode van ongeveer 5,2 dagen. De grootste gedeelte van de mensen die besmet raakt, wordt niet of nauwelijks ziek; een deel zal behoorlijk ziek worden. De meeste daarvan zullen na 5-7 dagen alsnog zelf herstellen. Een klein deel daarvan verslechterd nog meer en zal met ernstige symptomen, die oplopen van een longontsteking tot een hypoxie (onvoldoende voorziening van zuurstof aan weefsels) opgenomen worden in het ziekenhuis en terecht komen op de corona afdeling of de Intensive Care.
Gevolgen COVID 19
Op de plaatsen waar littekenweefsel ontstaat in de longen als gevolg van een ontsteking, gaat de elasticiteit uit het longweefsel, waardoor de zuurstofuitwisseling niet meer plaats kan vinden zoals dat zou moeten. Als er veel littekenweefsel ontstaat, kan dat bijvoorbeeld leiden tot een verminderd uithoudingsvermogen. De schattingen van het aantal patiënten met blijvende gevolgen voor de longen zijn in ontwikkeling. Vooral patiënten die op de intensive care moeten worden beademd, hebben risico op blijvende schade aan het longweefsel. Dit zorgt voor met name voor fysieke klachten. Echter is er ook sprake van cognitieve en psychische problemen. Zeker na een intensive care opname.
Lichamelijke problemen:

 • Cardiopulmonale klachten 
 • Klachten van het bewegingsapparaat 
 • Verminderd uithoudingsvermogen 
 • Minder spierkracht 
 • Verminderde gewrichtsmobiliteit
 • Grootste probleem is de spierzwakte> in 50% van de gevallen ontstaat dit op de IC en treft zowel de perifere musculatuur (armspieren/ beenspieren) als de ademhalingspieren.

Andere lichamelijke klachten die kunnen ontstaan ten gevolge van een ernstige ziekte en een IC-opname zijn: vermoeidheid, kortademigheid, pijn, stijfheid van de gewrichten, gewichtsverlies, haaruitval, problemen met slikken.

Cognitieve problemen:

 • geheugenverlies
 • aandachts- en concentratiestoornissen 
 • problemen met het doelgericht handelen 
 • langzame mentale verwerking
 • moeite met het plannen van dagelijkse handelingen

Psychische problemen:

 • angst
 • stress 
 • benauwdheid 
 • machteloosheid 
 • depressie
 • slaapstoornissen 
 • seksuele disfunctie 
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 

 

Deel dit: