1. Patiënten worden geacht op tijd komen. Na 15 minuten komt de afspraak te vervallen.
 2. Afzeggen van gereserveerde tijd kan tot maximaal 24 uur van te voren; Er wordt een consult in rekening gebracht bij te laat afzeggen. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.
 3. Wij hebben geen inzage in uw (nog) te gebruiken aantal zittingen waarvoor u bent verzekerd in uw verzekeringspakket. Indien gewenst kunt u het max. aantal behandelingen aan ons doorgeven. Voor het overschrijden van het maximale tegoed kunnen wij geen verantwoording nemen.
 4. In enkele gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit het basispakket. Hierbij vallen de eerste behandelingen wel onder de aanvullende verzekering. Vraag uw therapeut, indien nodig, om meer informatie.
 5. Voor de tarieven per behandeling verwijzen wij u naar het overzicht tarieven welke op de website staat.
 6. Indien een patiënt niet (meer) aanvullend verzekerd is dienen de behandelingen telkens na afloop te worden afgerekend.
 7. Er wordt van de patiënten verwacht dat zij zich voor een behandeling hebben opgefrist en een (grote) handdoek meenemen.
 8. Bij binnenkomst kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte. Het kan voorkomen dat de therapeut iets uitloopt waardoor u wat langer moet wachten. Wanneer u langer dan 5 minuten moet wachten meld u zich dan bij de receptie.
 9. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 10. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met de fitnessapparatuur. Indien een apparaat niet (goed) functioneert of als het gebruik onduidelijk is verzoeken wij u hulp te vragen.
 11. Maak u gebruik van de oefenruimte neem dan schone schoenen mee.
 12. Wij verzoeken u de apparatuur netjes en schoon achter te laten voor anderen.
 13. Indien u gebruik maakt van de douche wordt u geacht deze schoon achter te laten.